Advokat Joacim Holter

Telefon:  48 88 84 48
E-post:   

Født 1976, Cand. Jur 2004. Advokatbevilling fra 2006. Har allsidig praksis som advokat og bred prosedyreerfaring.

Arbeidsområder:

  • Kjøp og salg av eiendom, herunder både tvistesaker og eiendomsmegling.
  • Barnerett – barnefordeling og barnevernrett
  • Strafferett
  • Bistandsadvokat
  • Kontraktsrett
  • Arbeidsrett
© 2015 HRN Drift AS. Webdesign: JKWEB